Neeltje Pater was een van de rijkste dorpelingen in het 18de-eeuwse Broek in Waterland. Behalve Neeltje en haar man profiteerden meer Broekers van de handel van het naburige Amsterdam. In zijn Het Dorp van Neeltje Pater heeft Jochem Kroes een omvangrijke studie geschreven waarin de Broeker elite in kaart is gebracht als een soort Who is who? en hun doen en laten, voor zover opgetekend in archiefstukken, is beschreven. Hun economische handel en wandel komt uitgebreid aan de orde, hun nalatenschappen en hoe ze in hun huizen leefden en hun tuinen hadden ingericht. Henk Looijesteijn bespreekt de opbrengst van het gedetailleerde onderzoek naar de elite in dit Waterlandse dorp. Zijn recensie is hier te lezen.

Lokaal-historische publicaties blijven regelmatig onopgemerkt. Bijvoorbeeld omdat ze worden uitgegeven door een kleine uitgeverij of een plaatselijke historische vereniging. Dat is jammer, want juist daar verschijnen soms interessante uitgaven die een schat aan onbekend materiaal ontsluiten. Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog, door de auteurs zelf gekarakteriseerd als ‘een dorpsbiografie’ (p. 11), is zo’n boek. Benieuwd naar de toegevoegde waarde van deze studie? De recensie van Arjan Nobel over dit boek leest u hier.

De laatste editie van Holland van het jaar 2022 staat weer in het teken van een reis door de rijke geschiedenis van het gewest Holland. Mats Dijkdrent schrijft over het Pest- en Dolhuis in Leiden in de 16de eeuw, Jessica den Oudsten doet onderzoek naar de microgeschiedenis van Scandinavische migranten in het Amsterdam van de 17de en 18de eeuw en Marieke Dwarswaard schiet vooruit in de tijd met een boeiend onderwerp over het opkomend anti-militairisme in Holland rond de Eerste Wereldoorlog. Ook het Holland Bloc staat weer boordevol interessante verhalen met uiteenlopende onderwerpen: een beeldessay over Hollandse leeuwen in de 17de eeuw, een ode aan de vrijetijdshistoricus, een topstuk uit het Museum of Comic Arts en een bezoek aan een Hollands fort op de grens met de provincie Utrecht. Kortom: weer genoeg interessante onderwerpen om de donkere dagen voor kerst door te komen.

Elk jaar is de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift blij verrast door de hoeveelheid inzendingen van scripties van studenten die meedingen naar de felbegeerde Holland Scriptieprijs. Dit jaar werden er meer dan 20 scripties ingezonden. De kwaliteit van de bachelor- én masterscripties was ook nu weer zeer hoog. Na lang beraad kon de jury twee scripties als winnaars beoordelen. De beste masterscriptie, met de titel Pen, papier en polderdorpen. Een onderzoek naar de mate, rol en functie van geletterdheid op het platteland van het Rijnmondgebied,1695-1769 werd geschreven door Pascal Konings (Universiteit van Amsterdam). Dit jaar ontvangt Valerie Krisman (Universiteit van Amsterdam) de aanmoedigingsprijs voor beste bachelorscriptie, met de titel Een alledaags leven in een vervallen stad. Een analyse naar de vrouw in vroeg negentiende-eeuws Amsterdam door de ogen van Gerrit Lamberts. Lees hier het volledige juryrapport.

Het is weer december. Dat betekent dat Holland weer een nieuw jaargang online zet. Ditmaal laten we ons meevoeren op de digitale snelweg, slaan we de karakteristieke Hollandse straten in, onderzoeken we de betekenis van bezet Holland en sluiten we het jaar traditioneel af met een open nummer vol uiteenlopende onderwerpen. Veel plezier met jaargang 52.

In 18de-eeuws Amsterdam en Suriname stonden koopmannen Jochem Matthijs en Coenraad Smitt van de Prinsengracht bekend om hun handel in koffie, suiker én slaafgemaakte mensen. Ramona Negrón en Jessica den Oudsten schrijven in hun recent gepubliceerde boek over de ontdekking dat deze vader en zoon de grootste slavenhandelaren van Amsterdam waren. Wat voegt het boek toe aan het wetenschappelijke debat over dit onderwerp? Doreen van den Boogaart, freelance historisch onderzoeker, verdiepte zich in het recent verschenen boek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Over Jochem Matthijs en Coenraad Smitt. Haar oordeel leest u hier.

Op 2 november 2020 overleed plotseling onze collega-historicus dr. Gijs Rommelse, op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar. Gijs schreef een groot aantal boeken en artikelen over de vroegmoderne maritieme geschiedenis en was acht jaar lid van de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift. Het in memoriam leest u hier.