Holland. Historisch Tijdschrift publiceert doorlopend recensies op zijn website over de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland. Hieronder treft u de laatst verschenen recensies aan. In de papieren nummers verschijnen hiervan korte signalementen. Oudere recensies zijn hier te doorzoeken.

Nieuwste recensies

Arjan den Boer, Martijn Haan, Martjan Kuit en Teun Meurs, Bruut. Atlas van het brutalisme in Nederland. Zwolle: Uitgeverij WBooks, 2023 320 p., ill., ISBN: 9789462585379, prijs €69,95


Henk Looijesteijn in samenwerking met Annemarie Vels Heijn, Tulpenkoorts 1636-1637 – Mythe en werkelijkheid. Lisse: Stichting Museum de Zwarte Tulp, 88 blz., ill., ISBN: 9789464550269, prijs €18,50

Gerecenseerd door Jaap de Haan


Corrie Boschma-Aarnoudse, Boer en poorter in het veen. Waterland en de Zeevang in de middeleeuwenStichting Uitgeverij Noord-HollandHeerhugowaard / Wormer, 2022, 154 p., ill., ISBN 978-94-92335-35-7, prijs €34,95.

Gerecenseerd door Ad van der Zee


Een boek ter bespreking?

Holland recenseert alleen boeken waarin (een duidelijke link met) de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland centraal staat. Literatuur over de geschiedenis van Nederland als geheel komt helaas dus niet in aanmerking voor een bespreking.

Boeken ter recensie of aankondiging in Holland, graag contact opnemen met Jaap de Haan (jhf.de.haan@gmail.com)

Richtlijnen recensie

Bij het schrijven van een recensie voor Holland dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

 1. De lengte van een recensie is maximaal 750 woorden. In overleg met de boekredacteur kan hier in sommige gevallen van af worden geweken.
 2. Inhoud:
  • De recensie moet een goede indruk geven van de inhoud van het boek. Zo moet aandacht worden besteed aan de centrale thematiek van het boek, de behandelde onderwerpen en wat de auteur betoogt.
  • Holland publiceert enkel recensies van boeken waarin de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland centraal staat. Indien mogelijk bevat de recensie informatie over wat het boek ons leert over de specifiek Hollandse geschiedenis.
  • Het boek dient in een historiografisch kader te worden geplaatst zodat de lezer het boek kan situeren in de bestaande geschiedschrijving over het betreffende onderwerp.
  • De recensie dient het boek te beoordelen door sterke en zwakke punten te benoemen. Waardering en kritiek moeten op constructieve wijze worden onderbouwd, waarbij het standpunt van de auteur correct wordt weergegeven en het doel en de doelgroep van het boek in ogenschouw wordt genomen.
  • Bij het recenseren van een bundel wordt geadviseerd om niet de inhoud van alle artikelen op te sommen, maar de focus te leggen op het samenhangende thema. Mocht de bundel geen samenhangend thema hebben, bespreek dan een beperkt aantal artikelen.
 3. De recensie is goed leesbaar en lange zinnen dienen te worden vermeden.
 4. De recensie is helder en controleerbaar. Beweringen moeten worden onderbouwd en concreet worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat ‘de studie een opvallende verschijning is’, dient te worden aangegeven wat er opvallend aan is.
 5. Een recensie dient binnen drie maanden na ontvangst van het boek te worden ingeleverd.