Tijdschrift

Holland. Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Historisch Tijdschrift Holland en wordt kosteloos verspreid onder de donateurs.

Een artikel in Holland is gebaseerd op eigen onderzoek en legt verbanden met de voor het onderwerp relevante literatuur. Het artikel dient lezenswaardig te zijn voor een breed publiek. Niet in aanmerking voor publicatie komen zeer specialistische bijdragen die moeilijk toegankelijk zijn voor niet-vakgenoten en bijdragen die het strikt lokale belang niet overstijgen.

Wilt u een artikel schrijven voor Holland? Neem dan contact op met de redactie via het contactformulier. De auteursrichtlijnen vindt u hier.