ANBI

Stichting Historisch Tijdschrift Holland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor donateurs betekent dit dat het lidmaatschap aftrekbaar is van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Op verzoek van de Belastingdienst zijn daarom de volgende gegevens openbaar beschikbaar gemaakt.

Naam ANBI

Stichting Historisch Tijdschrift Holland

RSIN/fiscaal nummer

Fiscaal nummer: 8165.38.670

KvK-nummer

40321007

Contactgegevens

Algemeen: info@tijdschriftholland.nl
Administratie: donateurs@tijdschriftholland.nl of op het telefoonnummer 071-527 2699 (bereikbaar op werkdagen)

Bestuurssamenstelling

Romy Beck (voorzitter)
Frank de Hoog (voorzitter)
Marieke Dwarswaard (secretaris)
Danièle Rigter (penningmeester)
Roosje Peeters (administrateur)

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2019
Beleidsplan 2015-2018

Beloningsbeleid

De bestuurs- en redactieleden van de Stichting Tijdschrift Holland ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Holland onder een breed publiek, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn (artikel 2.1 statuten).

De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. het bestuderen van Hollandse historiografische onderwerpen en thema’s; b. het stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek op dat terrein en de resultaten hiervan toegankelijk maken voor een breed publiek door het uitgeven van een tijdschrift; c. het organiseren in initiëren van projecten rond de thema’s uit de geschiedenis van Holland (artikel 2.4 statuten).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2015-2016
Financieel overzicht 2014-2015
Financieel overzicht 2013-2014
Financieel overzicht 2012-2013

N.B. Na het boekjaar 2015-2016 is het financieel jaaroverzicht integraal opgenomen in het jaarverslag