Scriptieprijs

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Daarmee komt een groot deel van het geschiedkundig onderzoek voor hun rekening. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Vaak betreft het namelijk origineel, inspirerend en gedegen onderzoek. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Holland sinds 2007 een scriptieprijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland. Een overzicht van alle winnaars vindt u hier.

Editie 2024

Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2023-2024 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven mee te dingen naar de scriptieprijs 2024!

De winnaar van de beste MA-scriptie ontvangt een bedrag van € 250,-, een jaarabonnement op Tijdschrift Holland en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland.

Dit jaar ontvangt de beste BA-scriptie de aanmoedigingsprijs, een boekenbon van €50,- en een jaarabonnement op Tijdschrift Holland.

Voorwaarden

Wat betreft tijd of thema gelden geen beperkingen. Wel wordt de scriptie beoordeeld op de relatie met de geschiedenis van Noord- of Zuid Holland. De redactie vraagt om een originele, toegankelijk geschreven en op eigen onderzoek gebaseerde scriptie, die een lokaal, regionaal of provinciaal onderwerp heeft, maar nadrukkelijk ook over de grenzen durft te kijken.

Insturen

Stuur de scriptie per e-mail voor 31 oktober 2024 naar info@tijdschriftholland.nl. Vermeld daarbij je naam, studierichting, begeleider, universiteit of hogeschool en afstudeerdatum. Ook begeleiders kunnen scripties van hun studenten voordragen voor een prijs.

De redactie van het tijdschrift maakt de uitslag eind december 2024 bekend.