Scriptieprijs

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Daarmee komt een groot deel van het geschiedkundig onderzoek voor hun rekening. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Vaak betreft het namelijk origineel, inspirerend en gedegen onderzoek. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Holland sinds 2007 een scriptieprijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland. Een overzicht van alle winnaars vindt u hier.

Scriptieprijs 2021

Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2020-2021 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2021

De winnaar van de beste scriptie ontvangt een bedrag van € 250,- en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland.

Voorwaarden

Wat betreft tijd of thema gelden geen beperkingen. Wel wordt de scriptie beoordeeld op de relatie met de geschiedenis van Noord- of Zuid Holland. De redactie vraagt om een originele, toegankelijk geschreven en op eigen onderzoek gebaseerde scriptie, die een lokaal, regionaal of provinciaal onderwerp heeft, maar nadrukkelijk ook over de grenzen durft te kijken.

Insturen

Stuur de scriptie per e-mail voor 1 oktober 2021 naar info@tijdschriftholland.nl. Vermeld daarbij je naam, studierichting, begeleider, universiteit of hogeschool en afstudeerdatum. Zowel BA als MA scripties worden geaccepteerd. Ook begeleiders kunnen scripties van hun studenten voordragen voor een prijs.

De redactie van het tijdschrift maakt de uitslag bekend in december 2021.