Winnaars Scriptieprijs

Een overzicht van de winnaars van de scriptieprijs van Holland Historisch Tijdschrift: de prijs voor de beste bachelor- of masterscriptie over de geschiedenis van Holland.

2023

Scriptieprijs 2023: Sophie Janssens (Universiteit van Amsterdam) – Wegloper waarheen? Een sociaal-culturele geschiedenis van het wegloopfenomeen in Nederland, 1950-2000

Aanmoedigingsprijs voor bachelorscriptie:  
– Julius van der Poel (Universiteit Leiden) – Groote verderflijcke schaede ende costen
– Laura van Voorden (Universiteit Utrecht) – Hendrik Schaap and the Civil Service in Hilversum

2022

Scriptieprijs 2022: Pascal Konings (Universiteit van Amsterdam) – Pen, papier en polderdorpen. Een onderzoek naar de mate, rol en functie van geletterdheid op het platteland van het Rijnmondgebied, 1695-1769

Aanmoedigingsprijs voor bachelorscriptie: Valerie Krisman (Universiteit van Amsterdam) – Een alledaags leven in een vervallen stad. Een analyse naar de vrouw in vroeg negentiende-eeuws Amsterdam door de ogen van Gerrit Lamberts

2021

Scriptieprijs 2021: Nadeche Diepgrond (Radboud Universiteit Nijmegen) – Een poort naar de dood en verblijfplaats van ‘ongelukkigen’? Een onderzoek naar de patiënten en sterfte in het Amsterdamse Binnengasthuis in de tweede helft van de negentiende eeuw.

2020

Scriptieprijs 2020: Maroesjka Verhagen (Universiteit van Amsterdam) – In functie van een voedselketen. De wisselwerking tussen agro-ecosysteem en landbouwmodernisatie, de Beemster 1612-1799. Het artikel van Maroesjka Verhagen is te lezen in Holland 53:4 (2021).

2019

Scriptieprijs 2019: Marlies Draaisma (Universiteit van Groningen) – Shared Space. The Multi- and intermediality of lay devotion within the space of the fifteenth-century parish church of St. Peter in Leiden. Het artikel van Marlies Draaisma is te lezen in Holland 52:4 (2020).

2018

Scriptieprijs 2018: Isabel Casteels (Universiteit van Amsterdam) – De wereld in Enkhuizen. Kennis van overzeese gebieden tussen 1580 en 1600. Lees het artikel van Isabel Casteels in Holland 51:4 (2019)

2017

Scriptieprijs 2017: Cas van Rossum (Universiteit Groningen) – ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832)

2016

Scriptieprijs 2016: Lauren Heida (Universiteit van Amsterdam) – Ordelijk, rechtvaardig en eenvoudig. De gemeente Amsterdam en de huisvesting van oorlogsslachtoffers 1945-1946

2015

Master scriptieprijs 2015: Patrick Naaktgeboren (Universiteit Leiden) – Hoe dichter bij Dordt, hoe heerlicker het wordt. Ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht. Lees het artikel van Patrick Naaktgeboren in Holland 49:4 (2017)

Bachelor scriptieprijs 2015: Claudia Fris (Universiteit Leiden) – Preken en boerden. Humor in de sproken van Willem van Hildegaersberch. Lees het artikel van Claudia Fris in Holland 49:4 (2017)

2014

Master scriptieprijs 2014: Sanne Wirken (Universiteit Leiden) – Jan Kluit en Hendrik Moerings. Media en identiteit in de Republiek, 1747-1800. Lees het artikel van Sanne Wirken in Holland 49:2 (2017)

Bachelor scriptieprijs 2014: Kimberley van Gelderen (Universiteit van Amsterdam) – Tussen Eendracht en Vrijheid. Een onderzoek naar de positie van de stadhouder in de Republiek omstreeks 1650 aan de hand van de pamfletreeks van ’t Hollants Praatjen. Lees het artikel van Kimberley van Gelderen in Holland 49:2 (2017)

2013

Master scriptieprijs 2013: Owen Lammertink (Radboud Universiteit Nijmegen) – Kwetsbare vrouwen of sterke moeders. Een onderzoek naar de ‘vulnerability van Amsterdamse ongehuwde moeders in de tweede helft van de negentiende eeuw. Lees het artikel van Owen Lammertink in Holland 47:3 (2015)

Bachelor scriptieprijs 2013: Irene Geerts (Vrije Universiteit) – ‘Even lieflijke als doeltreffende propaganda’. De kiesrechtboodschap van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Lees het artikel van Irene Geerts in Holland 47:4 (2015)

2012

Master scriptieprijs 2012: Monica Verhoog (Universiteit van Amsterdam) – Met roe en bodebus door stad en land. Het bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem tussen 1531-1555. Lees het artikel van Monica Verhoog in Holland 46:4 (2014)

Bachelor scriptieprijs 2012: Frank de Hoog (Universiteit Leiden) – Marionetten van de elite of spelers met een politieke agenda? Burgers van Oudewater in actie tijdens de Bestandstwisten (1615-1618). Lees het artikel van Frank de Hoog in Holland 46:2 (2014)

2011

Geen prijs uitgereikt.

2010

Scriptieprijs 2010: Sanne Muurling (Vrije Universiteit) – Ideologische constructie of materiële werkelijkheid? Hollandse huiselijkheid in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw. Lees het artikel van Sanne Muurling in Holland 44:3 (2012)

2009

Scriptieprijs 2009: Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) – “De oude geusen teghen de nieuwe geusen”. Over de dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand. Lees het artikel van Carolina Lenarduzzi in Holland 43:2 (2011)

2008

Scriptieprijs 2008: Anne Petterson (Universiteit Leiden) – ‘Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het Aardappeloproer van 1917. Lees het artikel van Anne Petterson in Holland 42:1 (2010)