Donateurschap

Wilt u Holland voortaan thuis ontvangen? Word dan donateur! Voor een bijdrage van € 41,- per jaar (€ 55,- buiten de Benelux) krijgt u het tijdschrift 4x per jaar thuis gestuurd. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 21,- per jaar (€ 35,- buiten de Benelux) en voor Jonge Historici-leden van € 33,- per jaar. De tarieven voor bibliotheken bedragen € 53,- per jaar (€ 67,- buiten de Benelux). Een los nummer kost €12,50 exclusief eventuele verzendkosten.


  Voor meer informatie over de abonnementen of het donateurschap kunt u contact opnemen met mevrouw Roosje Peeters via donateurs@tijdschriftholland.nl of op het telefoonnummer 071-527 2699 (bereikbaar op werkdagen).

  Donateurschap opzeggen

  Een donateur kan het donateurschap na het eerste kalenderjaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dat kan via een schriftelijk bericht aan de stichting, per email (donateurs@tijdschriftholland.nl) of per post (Stichting Historisch Tijdschrift Holland, Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden). Een donateur kan geen aanspraak maken op restitutie van een reeds betaalde bijdrage. Reeds ontvangen nummers van Historisch Tijdschrift Holland worden, indien de jaarlijkse bijdrage nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

  Eenmalige donatie

  Naast het tijdschrift probeert de Stichting ook op andere manieren (symposia en online activiteiten) de lokale en regionale geschiedenis van Holland uit te dragen. Naast een vast donateurschap (abonnement) kunt u onze inspanningen ook ondersteunen middels een eenmalige donatie. Dit kan op rekeningnummer NL30ABNA0563212381 t.n.v. Stichting Historisch Tijdschrift Holland.

  Nabestellen?

  Wilt u losse (oude) nummers van het tijdschrift of Hollandse Studiën bestellen? Mail dan naar info@tijdschriftholland.nl.