Het maritieme verleden kan in Nederland steevast rekenen op een grote belangstelling, maar het onderzoek naar de visserij lijkt de laatste jaren juist aan populariteit te hebben ingeboet. Hoog tijd om van koers te veranderen, vindt Holland. In een nieuw themanummer en symposium wil Holland laten zien dat het visserijverleden nog altijd een schat aan verhalen biedt en op nieuwe manieren kan worden belicht en onderzocht.

Op vrijdagmiddag 1 oktober organiseren Holland en Museum Vlaardingen een symposium over het Hollandse visserijverleden. Het programma en verdere informatie vindt u hier.

Samen met Tineke van Loosbroek gaf Jan de Vries de brieven van Betsy Repelius aan haar vriendin Marie du Saar (1860-1952) uit. Hoewel we mensen uit het verleden natuurlijk nooit echt kunnen kennen, is dat inderdaad het beeld dat de lezer krijgt op basis de enorme collectie van 350 brieven, geschreven in een periode van twintig jaar (1891-1911). Marieke Dwarswaard, redacteur van tijdschrift Holland. Historisch Tijdschrift, legt in haar recensie uit waarom dit venster een venster vormt op vrouwenlevens rond 1900. Haar bevindingen lees u hier.

In november 2021 is het 600 jaar geleden dat de verwoestende Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. Vooral Dordrecht en omgeving werden zwaar getroffen en de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Deze gebeurtenis wordt dit jaar breed in de regio (en daarbuiten) herdacht. Ook Holland komt met een themanummer over dit onderwerp. We gaan na wat de vloed precies zo erg maakte en wat de gevolgen waren en stuiten daarbij op belangwekkende overeenkomsten met waterbeheer in onze eigen tijd. We besteden ook aandacht aan de kansen die een stormvloed biedt. Amsterdam heeft er zelfs zijn ontstaan aan te danken! In Holland Bloc bespreken we een komende tentoonstelling in het Dordrechts Museum, het wiegje van Beatrix, hoogwatervluchtelingen in Cillaarshoek en stellen we de vraag hoe Holland er in het jaar 2621 uit zou kunnen zien. Steken de torenflats van Rotterdam dan nog net boven water uit?

Read more »

Op 2 november 2020 overleed plotseling onze collega-historicus dr. Gijs Rommelse, op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar. Gijs schreef een groot aantal boeken en artikelen over de vroegmoderne maritieme geschiedenis en was acht jaar lid van de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift. Het in memoriam leest u hier.