Winnaar van Scriptieprijs 2019 bekend

Net als in voorgaande jaren kon de jury van de Holland Scriptieprijs zich verheugen over een groot aantal inzendingen van hoge kwaliteit. Dit maakte haar taak er natuurlijk niet makkelijker op. Toch is de jury tot een unanieme keuze voor de winnaar van 2019 gekomen: Marlies Draaisma met haar scriptie getiteld: Shared Space. The multi- and intermediality of lay devotion within the space of the fifteenth-century parish church of St. Peter in Leiden behaald aan de Universiteit van Groningen.

Lees meer ›
Getagd met

Nieuwe recensie – Drie boeken over het ontstaan van het graafschap Holland

Niet een, niet twee, maar liefst drie boeken staan centraal in de nieuwste recensie. Redacteur Henk Looijesteijn geeft zijn oordeel over een aantal verschenen werken dat in het bijzonder de ontstaans- en wordingsgeschiedenis van het jonge graafschap Holland behandelt – of liever, Holland voordat het Holland werd. Zo gaat het boek Strijd om West-Frisia (2016) van Kees Nieuwenhuijsen over de tijd waarin de oudste graven van het later als Hollandse huis aangeduide geslacht hun macht vestigden in wat nu Holland is. Henk ’t Jong zet het verhaal van Holland en het Hollandse Huis voort in een in 2018 uitgebracht vervolgboek, De dageraad van Holland; en Erik Cordfunke heeft in hetzelfde jaar op het boek van Nieuwenhuijsen gereageerd met een eigen versie van de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland, Een graafschap in de duinen. De recensie over de drie werken leest u hier.

Nieuwe recensie – In Leiden moet het anders

Bijna 20 jaar geleden liet schrijver en journalist Kees Slager in Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP zien dat de Socialistische Partij (SP) in de Noord-Brabantse industriestad snel een stevige voet aan de grond wist te krijgen. In het recent verschenen boek In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling, 1970-1982 maakt Bart van der Steen duidelijk dat de succesvolle geschiedenis van de Osse SP niet in alle opzichten representatief is voor andere steden. Aan de hand van een particulier archief van twee Leidse SP-leden, krantenartikelen en interviews met betrokkenen gaat Van der Steen na hoe de afdeling in de Zuid-Hollandse stad zich in de jaren zeventig ontwikkelde. De recensie van Fons Meijer over dit boek leest u hier.

Getagd met

Schimmige zaken in Holland (2019-3)

Het economische succes van het gewest Holland kent keerzijdes. Voor deze schaduwkanten is de laatste jaren steeds meer wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht. In Holland 2019-3 werpt de redactie licht op deze schimmige zaken in Holland. Zo wordt in dit nummer uitgebreid stilgestaan bij de 18de-eeuwse slavenverzekeringen. Hoewel de particuliere slavenhandel in die periode steeds meer een Zeeuwse aangelegenheid was, laat Karin Lurvink aan de hand van verzekeringsdocumenten zien dat het verzekeren van slavernij in de tweede helft van de 18de eeuw juist een Hollandse zaak werd.

Lees meer ›
Getagd met
Top