Elk jaar is de redactie van Holland Historisch Tijdschrift blij verrast door de hoeveelheid inzendingen van scripties van studenten die meedingen naar de felbegeerde Holland Scriptieprijs. Dit jaar werden maar liefst 21 scripties ingezonden. De kwaliteit van de bachelor én masterscripties was ook nu weer zeer hoog. Na lang beraad kon de jury uiteindelijk één scriptie als beste beoordelen. Deze scriptie, met de titel ‘Een poort naar de dood en verblijfplaats van ‘ongelukkigen’? Een onderzoek naar de patiënten en sterfte in het Amsterdamse Binnengasthuis in de tweede helft van de negentiende eeuw’ werd geschreven aan de Radboud Universiteit te Nijmegen door Nadeche Diepgrond. Lees hier het volledige juryrapport.

Getagd met

In het open nummer van Holland wordt een breed scala aan onderwerpen belicht. Zo schrijft de winnaar van de Scriptieprijs van 2020 over de verwikkeling tussen mens en rundvee in de vroegmoderne Beemsterpolder en is er in het tweede artikel aandacht voor onderwijzersexamens in de Bataafse Tijd. In het derde artikel gaat de auteur naar aanleiding van een foto uit een familiearchief dieper in op de rol van het Provinciaal Bestuur van Noord Holland tijdens de Duitse bezetting.  Het Holland Bloc voert via Slot Loevestein, het Verzetsmuseum in Amsterdam en Dordrecht naar een Westfriese Uithoek. Al met al is het een zeer divers nummer geworden!

Read more »
Getagd met

Nieuws zonder beeld is in de huidige tijd zo goed als onvoorstelbaar. Kranten bevatten altijd foto’s en spotprenten en op social media is het beeld eveneens niet weg te denken. Veel mensen lezen het nieuws niet meer, maar ervaren nieuws alleen nog in beeld en geluid. Hoe anders was dit in de vroegmoderne periode. In Het nieuws verbeeld bestudeert Joop Koopmans voor het eerst de productie van titelprenten – de afbeelding op de voorkant van ieder deel van de mercurius – over een langere periode en zelfs in dezelfde publicatie: de Europische Mercurius. Koopmans wil laten zien dat de titelprenten van nieuwsperiodieken niet slechts dienden ter versiering, maar zelf ook een weergave en interpretatie van het nieuws van dat jaar waren. Is Koopmans hierin geslaagd? U leest het hier in de recensie van Esther Baakman.

Getagd met

Opgegroeid in Noordwijk wordt Michel van Dam sinds zijn jeugd geïntrigeerd door de Nederlands Hervormde Kerk van Noordwijk aan Zee. Over dit van oorsprong 17de-eeuwse gebouw is in de literatuur weinig geschreven. En wat er is, is al ernstig verouderd. Voor de auteurs was de tijd rijp voor een nieuwe studie. Maar is Van Dam hierin geslaagd? Zelfstandig onderzoeker Mathieu Fannee zocht het uit en pakte deze monografie over deze bijzondere kerk van Noordwijk ter hand. Zijn recensie leest u hier.

Al sinds 1989 wordt Holland Historisch Tijdschrift geproduceerd in samenwerking met Uitgeverij Verloren in Hilversum. Verloren verzorgde niet alleen de opmaak, druk en distributie van ons geliefde tijdschrift, maar voerde vanaf 2007 namens ons ook de administratie. U ontving uw betaalverzoek (en eventuele herinneringen) daarom van Verloren. Dit jaar hebben Verloren en Holland in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen en elk onze eigen weg te vervolgen. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Uitgeverij Verloren voor de goede zorgen van de afgelopen jaren.

Wij zijn blij dat we in Drukkerij Verloop uit Alblasserdam een nieuwe partner hebben gevonden voor de productie van Holland. Ons blad zal met ingang van dit nummer vanuit Alblasserdam worden verzonden. Daar merkt u als donateur/ontvanger verder niets van. Maar wat verandert er voor u?

Read more »

Op 2 november 2020 overleed plotseling onze collega-historicus dr. Gijs Rommelse, op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar. Gijs schreef een groot aantal boeken en artikelen over de vroegmoderne maritieme geschiedenis en was acht jaar lid van de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift. Het in memoriam leest u hier.