Nieuw: Op zoek in Holland (2019-4)

Het laatste nummer van 2019 is er één zonder thema, maar wel vol mooie en verrassende verhalen over de Hollandse geschiedenis. Met een aantal onvoorziene ontdekkingen als gevolg. Wist u bijvoorbeeld dat de zestiende-eeuwse handelsnetwerken in Enkhuizen cruciaal waren voor het handelscentrum dat Amsterdam in de eeuw daarna zou worden? Isabel Casteels laat dit zien in een bewerking van haar masterscriptie waarmee ze Holland scriptieprijs 2018 won.

Lees meer ›

Winnaar van Scriptieprijs 2019 bekend

Net als in voorgaande jaren kon de jury van de Holland Scriptieprijs zich verheugen over een groot aantal inzendingen van hoge kwaliteit. Dit maakte haar taak er natuurlijk niet makkelijker op. Toch is de jury tot een unanieme keuze voor de winnaar van 2019 gekomen: Marlies Draaisma met haar scriptie getiteld: Shared Space. The multi- and intermediality of lay devotion within the space of the fifteenth-century parish church of St. Peter in Leiden behaald aan de Universiteit van Groningen.

Lees meer ›
Getagd met

Nieuwe recensie – Drie boeken over het ontstaan van het graafschap Holland

Niet een, niet twee, maar liefst drie boeken staan centraal in de nieuwste recensie. Redacteur Henk Looijesteijn geeft zijn oordeel over een aantal verschenen werken dat in het bijzonder de ontstaans- en wordingsgeschiedenis van het jonge graafschap Holland behandelt – of liever, Holland voordat het Holland werd. Zo gaat het boek Strijd om West-Frisia (2016) van Kees Nieuwenhuijsen over de tijd waarin de oudste graven van het later als Hollandse huis aangeduide geslacht hun macht vestigden in wat nu Holland is. Henk ’t Jong zet het verhaal van Holland en het Hollandse Huis voort in een in 2018 uitgebracht vervolgboek, De dageraad van Holland; en Erik Cordfunke heeft in hetzelfde jaar op het boek van Nieuwenhuijsen gereageerd met een eigen versie van de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland, Een graafschap in de duinen. De recensie over de drie werken leest u hier.

Top