Nieuwe recensie – De boekhandel van de wereld

Met De boekhandel van de wereld. Drukker, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw  leveren Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen een noodzakelijke bijdrage aan de Europese cultuurgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het Nederlandse drukkerswezen in het bijzonder. Benieuwd waarom? Lees hier de recensie van Trude Dijkstra, Meertens Instituut KNAW.

Nieuwe recensie – Een ‘andere’ universiteit in bijzondere tijden

Bijna driekwart eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog ligt er met Het Horzelnest. De Leidse universiteit in oorlogstijd eindelijk een gedegen studie naar de Leidse universiteit in de periode 1940-1945. Met zijn vlotte pen vult Willem Otterspeer met dit boek een bestaande lacune op, aldus Jeroen Kemperman. Lees hier de recensie.

Honderd jaar vrouwen in de politiek – honderd jaar vrouwen in de geschiedschrijving?

Bron: Collectie Haags Gemeentearchief

Dit jaar vieren we dat Nederlandse mannen én vrouwen een eeuw lang kiesrecht hebben. Maar eigenlijk valt er niet veel te vieren. In politieke en bestuurlijke organen is nog altijd geen sprake van een evenredige vertegenwoordiging van de seksen. Ook het aantal vrouwelijke burgemeesters en commissarissen blijft achter. Wat hebben historici de afgelopen decennia gedaan om licht te werpen op de plaats van vrouwen in de politiek? En wat weten we eigenlijk over de geschiedenis van de deelname van vrouwen aan de lokale en landelijke politiek? Lees het complete artikel van Marieke Dwarswaard nu in het nieuwste nummer!

Honderd jaar vrouwen in de politiek (2019-2)

In 2017 vierde Nederland een politiek jubileum: de Grondwetsherziening van 1917 voorzag mannen boven de 25 jaar van algemeen kiesrecht en verving het districtenstelsel door evenredige vertegenwoordiging. 2019 markeert opnieuw een belangrijk moment in de Nederlandse politieke geschiedenis: dit jaar is het honderd jaar geleden dat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht kregen. Dat wordt op allerlei manieren herdacht, onder andere in de vorm van symposia, tentoonstellingen en boeken. En nu met een Holland-themanummer. Bestel hier nummer 2019-2!

Top