Recensie | Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800

‘Waar ligt de oorsprong van de burgerlijke politieke participatie in Europa? En hoe kijkt een mediëvist aan tegen de hedendaagse ‘crisis van de democratie’? De opkomst van populisten, de Brexit, en de terugkeer van antidemocratische partijen in de Europese Unie (EU) knagen aan het vertrouwen in de Europese democratie en haar instituties. Dit soort actuele én historische vragen komen ruimschoots aan bod in het nieuwste boek van Wim Blockmans, tot 2010 hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.’ Joost Snaterse van de Radboud Universiteit nam deze recente studie van Blockmans voor ons ter hand. Zijn bevindingen zijn terug te lezen in de recensie De wortels van de Europese democratie.

Nieuw | Bezet Holland (2020-3)

Dit jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Talloze evenementen werden georganiseerd en stapels nieuwe boeken over de oorlog zagen het levenslicht. Door de corona-omstandigheden was alles anders. Denk aan de lege Dam en digitale boekpresentaties. Het was dus niet alleen door het getal 75 een memorabel herdenkingsjaar. Voor Holland is de oorlog een belangrijk thema. Maar wat kan de redactie toevoegen aan datgene wat reeds is gezegd en geschreven? Lopen we niet het risico een zoveelste publicatie te leveren waarvan mensen denken: belangrijk, maar we weten het nu wel? De redactie heeft de ‘bezetting’ daarom breed opgevat: van de Tweede Wereldoorlog via de Napoleontische tijd in Nederland naar een door de gereformeerden gedomineerde publieke ruimte in de Republiek. Hiermee belooft Bezet Holland (2020-3) een uniek nummer te worden vol met verrassende inzichten! 

Lees meer ›

Oproep | Scriptieprijs 2020

Goede scriptie geschreven? Holland. Historisch Tijdschrift vraagt alle studenten die in 2019-2020 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2020. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je mee kan doen.

Top