Na lange tijd kunnen musea, archieven en andere culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek, zo ook het Stadsarchief Amsterdam. Tot en met 11 juli werd daar werk van George Hendrik Breitner, Isaac Israels en tijdgenoten tentoongesteld in de expositie ‘Amsterdam in aquarel en pastel, 1860-1925’. Wouter Linmans kon dankzij de gelijknamige uitgave, samengesteld door J.F. Heijbroek, de afgelopen weken vanuit het comfort van de leunstoel zich voor ons vertrouwd maken met deze kunstwerken. Benieuwd naar zijn bevindingen? Lees zijn recensie hier.

Historicus Anne Doedens en Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom presenteren in het recent verschenen werk De canon van de Koninklijke Marine. Geschiedenis van de zeemacht een palet aan aspecten en thema’s uit het Nederlandse maritieme verleden. Het is geen lopend en compleet geschiedverhaal, maar een verzameling van hoofdzaken die je ‘zou moeten kennen’. Maar is dat zo? Redacteur Romy Beck ging voor ons op onderzoek uit. Haar bevindingen lees je hier.

In november 2021 is het 600 jaar geleden dat de verwoestende Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. Vooral Dordrecht en omgeving werden zwaar getroffen en de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Deze gebeurtenis wordt dit jaar breed in de regio (en daarbuiten) herdacht. Ook Holland komt met een themanummer over dit onderwerp. We gaan na wat de vloed precies zo erg maakte en wat de gevolgen waren en stuiten daarbij op belangwekkende overeenkomsten met waterbeheer in onze eigen tijd. We besteden ook aandacht aan de kansen die een stormvloed biedt. Amsterdam heeft er zelfs zijn ontstaan aan te danken! In Holland Bloc bespreken we een komende tentoonstelling in het Dordrechts Museum, het wiegje van Beatrix, hoogwatervluchtelingen in Cillaarshoek en stellen we de vraag hoe Holland er in het jaar 2621 uit zou kunnen zien. Steken de torenflats van Rotterdam dan nog net boven water uit?

Read more »

Op 2 november 2020 overleed plotseling onze collega-historicus dr. Gijs Rommelse, op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar. Gijs schreef een groot aantal boeken en artikelen over de vroegmoderne maritieme geschiedenis en was acht jaar lid van de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift. Het in memoriam leest u hier.