Recensie | Het dorp van Neeltje Pater

Neeltje Pater was een van de rijkste dorpelingen in het 18de-eeuwse Broek in Waterland. Behalve Neeltje en haar man profiteerden meer Broekers van de handel van het naburige Amsterdam. In zijn Het Dorp van Neeltje Pater heeft Jochem Kroes een omvangrijke studie geschreven waarin de Broeker elite in kaart is gebracht als een soort Who is who? en hun doen en laten, voor zover opgetekend in archiefstukken, is beschreven. Hun economische handel en wandel komt uitgebreid aan de orde, hun nalatenschappen en hoe ze in hun huizen leefden en hun tuinen hadden ingericht. Henk Looijesteijn bespreekt de opbrengst van het gedetailleerde onderzoek naar de elite in dit Waterlandse dorp. Zijn recensie is hier te lezen.