Verwacht

Drank in Holland (2023-4)

Tijdens feestelijke gelegenheden is het al jaar en dag gebruikelijk om hier gezamenlijk op te drinken, bijvoorbeeld bij een verjaardag, huwelijk of jubileum. In het volgende nummer staat de geschiedenis van drank en drinkculturen in Holland centraal. Peter-Paul de Baar bespreekt in zijn bijdrage de bruine kroeg als hervonden historisch erfgoed. Het artikel van Jacques van Toor gaat over distilleerderij H. van Toor Jz. dranken in Vlaardingen, een familiebedrijf dat gedurende ‘de lange twintigste eeuw’ altijd in staat is geweest de productie aan te passen aan veranderende consumptiepatronen. Leroy Fisscher laat in ‘De neut van Nederland’ zien dat het oud-Hollandse karakter van de drank Jenever een uitvinding van reclamemakers is geweest.

Het Holland Bloc schenkt ook aandacht aan bewegingen tegen het gebruik van alcoholische dranken. Marieke Dwarswaard toont in Tijdingen een historisch overzicht van de Nederlandse drankbestrijding voor 1940, die haar wortels voor een deel had in Holland. Het Topstuk van Romy Beck gaat over de achttiende-eeuwse gelegenheidsglazen ‘’t Welvaren van Siparipabo’ (afbeelding) waarmee eigenaren of aandeelhouders toostten op het succes van de gelijknamige plantage in Suriname. Carolina Verhoeven bespreekt in haar column het gebruik van azijn als belangrijke smaakmaker in de Hollandse keuken. De uithoek van Henk Looijesteijn schotelt ons tot slot het Parbobier uit Suriname voor. Proost!

Het nummer zal in december 2023 verschijnen en vanaf dat moment in de webwinkel verkrijgbaar zijn.

© Illustratie Maarten Streefland, 2023