Verwacht

Platteland in Holland (2024-1)

Wie het jaar 2023 moet karakteriseren, kan er niet omheen: het platteland staat volop in de belangstelling. Boerenprotesten en de opkomst van de BoerBurgerBeweging (BBB) beheersten het nieuws, terwijl de problemen rond stik-stof en gaswinning vrijwel iedere dag de kranten haalden. Oud-minister Johan Remkes, die werd aangewezen als bemiddelaar tussen de agrarische sector en het kabinet, concludeerde in zijn rapport: ‘Er is een groeiende kloof tussen Randstad en landelijk gebied én tussen stad en platteland.’ Reden voor de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift om een themanummer uit te brengen over het platteland.

Winterlandschap, Jacob Isaacksz van Ruisdael, ca. 1665 (Rijksmuseum)