Recensie | Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog

“Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog is een helder verslag van een gedegen onderzoek naar de rol van voorwerpen in de herinneringscultuur, dat zich trouwens niet beperkt tot de grenzen van het oude gewest Holland”, luidt de conclusie van Henk van Nierop over het recent verschenen boek van Marianne Eekhout. Deze publicatie is een bewerking en uitbreiding van het proefschrift dat de auteur schreef in het kader van het door prof. Judith Pollmann geleide onderzoeksproject Tales of the Revolt over de ‘herinneringscultuur’ van de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog. De volledige recensie is hier terug te lezen.