Het Rampjaar en de totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie worden in 2022 herdacht en gevierd. Als startschot voor de herdenking gaf WBOOKS in 2021 in samenwerking met de Stichting OHW Het Oude Hollandse Waterlinie Boek uit, geschreven door historicus Sander Enderink. Het boek heeft vooral tot doel om 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie op de kaart te zetten, maar is de auteur hierin geslaagd? Militair historicus Merle Lammers nam het boek ter hand en bespreekt haar bevindingen op onze website: https://tijdschriftholland.nl/recensie-waterlinie-boek/

Op 1 april verloor Alva zijn bril! 450 jaar geleden namen de watergeuzen het stadje Den Briel in. Natuurlijk staat de redactie van Holland ook bij dit keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog stil. Het jaar 1572 is het begin van de https://geboortevannederland.nl/ dat in het land groots gevierd wordt.

Met een dubbeldik nummer brengen wij nieuwe perspectieven op dit bijzondere jaar naar voren: Raymond Fagel stelt bijvoorbeeld de ervaringen van Spaanse soldaten centraal, Arjan Nobel richt zich op de Hollandse plattelandsbewoners en Lotte van Hasselt brengt de katholieke vluchtelingengemeenschap in Amsterdam in beeld. Ook kijken we terug op de herdenking aan Den Briel door de eeuwen heen en reflecteren we hoe de herdenking van 1572 er anno 2022 uitziet.

Bestel het nummer snel in onze webwinkel voor slechts 12,50 euro: https://tijdschriftholland.nl/pro…/1572-opstandig-holland/

Read more »
Getagd met

Al sinds 1989 wordt Holland Historisch Tijdschrift geproduceerd in samenwerking met Uitgeverij Verloren in Hilversum. Verloren verzorgde niet alleen de opmaak, druk en distributie van ons geliefde tijdschrift, maar voerde vanaf 2007 namens ons ook de administratie. U ontving uw betaalverzoek (en eventuele herinneringen) daarom van Verloren. Dit jaar hebben Verloren en Holland in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen en elk onze eigen weg te vervolgen. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Uitgeverij Verloren voor de goede zorgen van de afgelopen jaren.

Wij zijn blij dat we in Drukkerij Verloop uit Alblasserdam een nieuwe partner hebben gevonden voor de productie van Holland. Ons blad zal met ingang van dit nummer vanuit Alblasserdam worden verzonden. Daar merkt u als donateur/ontvanger verder niets van. Maar wat verandert er voor u?

Read more »

Op 2 november 2020 overleed plotseling onze collega-historicus dr. Gijs Rommelse, op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar. Gijs schreef een groot aantal boeken en artikelen over de vroegmoderne maritieme geschiedenis en was acht jaar lid van de redactie van Holland. Historisch Tijdschrift. Het in memoriam leest u hier.