Recensie | Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800

‘Waar ligt de oorsprong van de burgerlijke politieke participatie in Europa? En hoe kijkt een mediëvist aan tegen de hedendaagse ‘crisis van de democratie’? De opkomst van populisten, de Brexit, en de terugkeer van antidemocratische partijen in de Europese Unie (EU) knagen aan het vertrouwen in de Europese democratie en haar instituties. Dit soort actuele én historische vragen komen ruimschoots aan bod in het nieuwste boek van Wim Blockmans, tot 2010 hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.’ Joost Snaterse van de Radboud Universiteit nam deze recente studie van Blockmans voor ons ter hand. Zijn bevindingen zijn terug te lezen in de recensie De wortels van de Europese democratie.