Honderd jaar vrouwen in de politiek – honderd jaar vrouwen in de geschiedschrijving?

Bron: Collectie Haags Gemeentearchief

Dit jaar vieren we dat Nederlandse mannen én vrouwen een eeuw lang kiesrecht hebben. Maar eigenlijk valt er niet veel te vieren. In politieke en bestuurlijke organen is nog altijd geen sprake van een evenredige vertegenwoordiging van de seksen. Ook het aantal vrouwelijke burgemeesters en commissarissen blijft achter. Wat hebben historici de afgelopen decennia gedaan om licht te werpen op de plaats van vrouwen in de politiek? En wat weten we eigenlijk over de geschiedenis van de deelname van vrouwen aan de lokale en landelijke politiek? Lees het complete artikel van Marieke Dwarswaard nu in het nieuwste nummer!