Honderd jaar vrouwen in de politiek (2019-2)

12.50

In 2017 vierde Nederland een politiek jubileum: de Grondwetsherziening van 1917 voorzag mannen boven de 25 jaar van algemeen kiesrecht en verving het districtenstelsel door evenredige vertegenwoordiging. 2019 markeert opnieuw een belangrijk moment in de Nederlandse politieke geschiedenis: dit jaar is het honderd jaar geleden dat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht kregen. Dat wordt op allerlei manieren herdacht, onder andere in de vorm van symposia, tentoonstellingen en boeken. En nu met een Holland-themanummer.

Categorie:

REDACTIONEEL

MARIEKE DWARSWAARD Honderd jaar vrouwen in de Hollandse politiek

ANTIA WIERSMA Wij willen niet zijn een onafhankelijke groep maar een groep onafhankelijke (Praktisch Beleid, een vrouwenpartij die in 1946 – vergeefs –
meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, en de sturende kracht achter die partij, Mies Boissevain-van Lennep).

KATJA KREDIET De Ruyter-de Zeeuw en Ribbius Peletier. “Moeders” in de Gedeputeerde Staten

ANNE PETTERSON Beeldessay: Alleen me man mocht in het hokkie gaan, ik niet.” De kiesrechtstrijd in Holland’

MARIEKE DWARSWAARD Topstuk: Ballenspel “Verwerp hier Van Agt”

IRIS KINGMA Historisch portret: A.A. Kingma-Voorthuijsen, gemeenteraadslid en wethouder in Den Helder

MAARTJE JANSE Column

EELCO BEUKERS Uithoek: ‘De kluis van Beverwijk’