Hollandse Studiën 18

Hollandse Studiën 18: D.J. Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in het begin van de negentiende eeuw. 1987, 202 blz., ingenaaid, geïllustreerd, tweede druk, ISBN 9070403196, €29,-

bestel

Historisch-demografische studie over Maasland waarin onder meer aandacht besteed wordt aan de economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze voor de demografie hadden. Deze belangrijke dissertatie is geen traditionele dorpsgeschiedenis, maar een analyse van een plattelandssamenleving in de pre-industriële periode, in het bijzonder de jaren 1730-1823. De nadruk ligt op de economie en de demografie. In de studie komen vraagstukken aan de orde als waar mensen werkten, welke beroepen ze hadden en wat de gevolgen daarvan waren voor hun welstand en hun plaats in de samenleving. Daarnaast worden aspecten van demografische aard behandeld, zoals op welk tijdstip in hun leven mensen trouwden, hoeveel kinderen ze kregen en of ze uit het dorp zelf of van elders afkomstig waren.