Hollandse Studiën 17

Hollandse Studiën 17: Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. 1985, 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403188, €19,-

bestel

Deze bundel beoogt bijdragen te presenteren op het terrein van de stadsgeschiedenis en richt zich concreet op de geschiedenis van Leiden. De bijdragen hebben betrekking op de ruimtelijke structuur (geografische invalshoek), de economisch-sociale structuur, sociale en de demografie. Belangrijke geografische en sociaal-economische basiselementen komen ter sprake en worden gerelateerd aan het fenomeen ‘stad’: was er sprake van een stedelijke ruimte, een stedelijke economie, een stedelijke sociale stratificatie, een stedelijk demografisc patroon etc.? Wat is er sinds 1978 zoal tot stand gebracht op het terrein van de stadsgeschiedenis?