Hollandse Studiën 19

Hollandse Studiën 19: P.A. Hendrikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000. 1987, 176 blz.+kaarten, ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 907040320x, €50,- uitverkocht

uitverkocht

Als in de loop van de elfde eeuw op tal van plaatsen begonnen wordt met de stelselmatige ontginning van de veen- en klei-op-veengronden, heeft het beneden-delta-gebied van Rijn en Maas al een geschiedenis van eeuwenlange bewoning doorgemaakt. De bodemgesteldheid en de loop van de grote rivieren hebben een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkeling. Aan de hand van vermeldingen van afzonderlijke nederzettingen in de geschreven bronnen van voor het jaar 1000, naamkundige gegevens en resultaten van archeologisch onderzoek schetst Henderikx een beeld van de geografische ontwikkelingen in het beneden-delta-gebied van Rijn en Maas vanaf de Romeinse tijd tot de elfde-eeuwse ontginningen. De verlande stroomruggen en de oeverwallen van de grote rivieren zijn gedurende lange perioden intensief bewoond geweest. De bewoning op het veen lijkt daarentegen weinig betekenis te hebben gehad, al bemoeilijken lacunes in de bronnen het onderzoek naar mogelijke nederzettingen in dit gebied.