De priesterstudenten van het Hollands College in Leuven

De priesterstudenten van het Hollands College in Leuven
Leuven

Isabel Casteels

Interieur van het Hollands College in Leuven. Foto: Rob Stevens

Je zou misschien verwachten dat alle Holland-redacteuren in Holland wonen, maar dat is niet het geval. Sinds iets meer dan een jaar heb ik Holland verruild voor Leuven. Gelukkig is er zelfs bij mij thuis een stukje Hollandse geschiedenis te vinden.

Één van de vele colleges die de universiteitsstad Leuven rijk is, is het Hollands College. Dit college werd gesticht in 1617 als onderdeel van de  Hollandse Zending, de organisatie van de katholieke kerk in de Republiek. In Hollands College woonden de priesterstudenten voor het voormalig bisdom Haarlem, terwijl zij studeerden aan de Leuvense universiteit. Volgens de bepalingen van het concilie van Trente moesten alle priesters opgeleid worden in seminaries, maar in de Republiek zelf was dit niet mogelijk. Na de Opstand was immers de Gereformeerde Kerk de publieke kerk geworden en de Katholieke Kerk officieel verboden. Toch waren er veel clandestiene mogelijkheden voor katholieken om hun geloof te blijven uitoefenen. Rond 1620 beschikte Haarlem over maar liefst zeven katholieke ‘schuilkerken’. Dat er in Haarlem een rijk katholiek leven bestond, blijkt bijvoorbeeld uit de vele giften die het Hollands College ontving: het werd een van de rijkste colleges van Leuven.

Het Hollands College in Leuven bleef bestaan tot het in 1797 onder Frans bestuur werd afgeschaft. In 1810 werd het pand geveild en kwam het in handen van de Congregatie van de Dochters van Maria. De kloosterzusters stichtten er een meisjesschool in, het nog altijd bestaande Paridaensinstituut. Tot 2008 waren de zusters gevestigd in het pand, waarna het verkocht werd aan de KU Leuven. Vandaag is het college één van de best bewaarde colleges van de oude universiteit. Als tastbare herinnering aan het verleden is er nu het Metaforum in gesticht, een ontmoetingsplaats voor academische conversatie, inhoudelijk overleg en cultuur.

Wil je meer weten over uitwisseling tussen de Hollandse Zending en vroegmoderne Leuvense onderwijsinstellingen? Bekijk dan het postdoc-project van mijn collega Lydia Janssen:  https://www.arts.kuleuven.be/nieuwetijd/english/history-of-religion.