Recensie | Canon van de Koninklijke Marine

Historicus Anne Doedens en Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom presenteren in het recent verschenen werk De canon van de Koninklijke Marine. Geschiedenis van de zeemacht een palet aan aspecten en thema’s uit het Nederlandse maritieme verleden. Het is geen lopend en compleet geschiedverhaal, maar een verzameling van hoofdzaken die je ‘zou moeten kennen’. Maar is dat zo? Redacteur Romy Beck ging voor ons op onderzoek uit. Haar bevindingen lees je hier.