Nieuwe recensie – Drie boeken over het ontstaan van het graafschap Holland

Niet een, niet twee, maar liefst drie boeken staan centraal in de nieuwste recensie. Redacteur Henk Looijesteijn geeft zijn oordeel over een aantal verschenen werken dat in het bijzonder de ontstaans- en wordingsgeschiedenis van het jonge graafschap Holland behandelt – of liever, Holland voordat het Holland werd. Zo gaat het boek Strijd om West-Frisia (2016) van Kees Nieuwenhuijsen over de tijd waarin de oudste graven van het later als Hollandse huis aangeduide geslacht hun macht vestigden in wat nu Holland is. Henk ‘t Jong zet het verhaal van Holland en het Hollandse Huis voort in een in 2018 uitgebracht vervolgboek, De dageraad van Holland; en Erik Cordfunke heeft in hetzelfde jaar op het boek van Nieuwenhuijsen gereageerd met een eigen versie van de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland, Een graafschap in de duinen. De recensie over de drie werken leest u hier.