Hollandse Studiën 28

Hollandse Studiën 28: Frans Groot, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930. 1992, 301 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403307, €29,-

bestel

Studie over het verzuilingsproces in een plattelandsgemeente, met speciale aandacht voor de rol van de dorpsbevolking zelf. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan het functioneren van de sociale controle in en buiten de kerk, aan de betekenis, die het door de verzuiling ontstane levensbeschouwelijke isolement voor de betrokkenen zelf had en aan de wisselwerking tussen sociaal-economische veranderingen en de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen.