Nieuwe recensie – Nonnen verdreven door geuzen

Nonnen verdreven door Geuzen is een mooie en belangwekkende uitgave geworden, een blik op het vaak veronachtzaamde dramatische einde van de rijke Hollandse kloostergeschiedenis, met als fraaie bonus onder meer foto’s van de bijzondere tegeltableaus in Alcântara.’ De auteurs hebben met hun boek een vertaling van een zeldzame getuigenis van de ‘verliezers’ van de Opstand het licht doen zien. Nieuwsgierig naar het verdere oordeel van onze recensent Henk Looijesteijn over dit boek dat een tamelijk onbekend stuk ‘Hollandse geschiedenis’ ontsluit, lees het hier.