Nieuwe recensie – De Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw

In 1438 kwam het tot een kaperoorlog tussen Amsterdam en de zes zogenaamde Wendische steden. Voor wie wil begrijpen hoe men – against all odds – er in de late middeleeuwen toch in slaagde om handel te drijven, biedt het boek Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw een prima inleiding. Volgens recensent Jaco Zuijderduijn is het de auteurs grote verdienste dat hij een gecompliceerd politiek en economisch conflict op een begrijpelijke en geanimeerde manier weet samen te vatten. Lees hier de volledige recensie.