Nieuwe recensie – Broek en Waterland

Tussen 1282 en 1811 had Broek in Waterland heel wat te stellen met andere dorpen in de regio Waterland, en met Amsterdam. Er werd stevig ruzie gemaakt, maar eigenlijk net zo stevig samengewerkt. In de recent verschenen bundel Broek en Waterland Regionale samenwerking en conflicten, 1281-1811 wordt in en vijftal thematische hoofdstukken ingegaan op deze ruzies en vriendschappen. Maurits W. Ertsen van de Technische Universiteit van Delft nam dit boek voor ons ter hand. Zijn bevindingen over deze bundel leest u hier.