Muiderslot-Symposiumdag ‘Holland ontluikt’

Op donderdag 24 januari vond de tweede dag van het symposium ‘Holland ontluikt‘ plaats, en deze stond geheel in het teken van multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan van het graafschap. Zo blazen Robert Stein en Hans Mol met een onderzoeksproject naar de Hollandse hoven tussen ca. 900 en 1300 nieuw leven in de discussie over de economische en politieke betekenis van de Hollandse hoven.

De basis van het onderzoek wordt gevormd door bronnen uit de late middeleeuwen: rekeningen, oorkonden, kaarten, fysischgeografische gegevens en veel archeologische vondsten. Zij willen de relicten en vondsten plaatsen in een ruimtelijke context, zodat zij deze met elkaar kunnen combineren en interpreteren tegen de achtergrond van het landschap (HisGis). Ook Tim de Ridder richt zich met zijn onderzoek op archeologische bronnen. Deze bieden echter niet alleen andere en nieuw materiaal, maar zorgen naast het ‘traditionele’ archeologische onderzoek ook voor onderzoeksrichtingen en kenniswinst. ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan DNA- en isotopenonderzoek op menselijk botmateriaal. Deze nieuwe technieken geven ons inzicht over verwantschappen, identiteit en migraties.’ Download het bestand voor de complete samenvatting van deze zeer geslaagde multidisciplinaire dag in het Muiderslot.