Hollandse Studiën 42

Hollandse Studiën 42: Serge ter Braake. Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558). ISBN 9789087040109. 2007, 448 p., ingenaaid, geïllustreerd , €39,-

bestel

Aan het einde van de Middeleeuwen werkten de hoogste vertegenwoordigers van de vorst in Holland en Zeeland bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in Den Haag. Zij hielden zich bezig met rechtspraak, bestuur en financiële zaken. Als bemiddelaars tussen de vorst en zijn onderdanen hadden deze ambtenaren vaak geen eenvoudige taak. In deze prosopografische studie (met een bijlage met biografieën van maar liefst 164 ambtenaren) wordt onderzocht welk profiel de ambtenaren hadden, waarom juist zij werden aangesteld en hoe dat zich vertaalde in de manier waarop ze zich bewogen tussen de vorst en de onderdanen. Er is onder andere aandacht voor institutionele ontwikkelingen, sollicitatieprocedures, loyaliteitsconflicten, onderhandeling stactieken, ketterbestrijding, partijstrijd, netwerken en het aannemen van geschenken. Met Recht en Rekenschap biedt belangrijke nieuwe inzichten in de geschiedenis van Holland aan het einde van de Middeleeuwen, op weg naar de nieuwe tijden van de Republiek.