Hollandse Studiën 25

Hollandse Studiën 25: J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg 1336-1595. 1990, 239 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403269, €29,-

bestel

‘Het Hollandse Huis’ was een kartuizerklooster, dat in de veertiende eeuw door de Hollandse edelman Willem van Duvenvoorde in de nabijheid van Geertruidenberg was gesticht. De lezer ontvangt een kijk op het geestelijk leven en de invloed van de Moderne Devotie daarop. Daarnaast ligt in deze studie een sterk accent op de economische ontwikkeling en de omvang en samenstelling van het klooster. In een viertal bijlagen worden de bezittingen van het klooster uitvoerig beschreven.