Hollandse Studiën 23

Hollandse Studiën 23: R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad. 1989, 224 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9070403242, €29,- uitverkocht

uitverkocht

Dit boek belicht de geschiedenis van de sefardische gemeenschap in de republiek van de Verenigde Nederlanden, waarbij vooral de literaire weerslag in handschrift en druk beschreven wordt. De bouw van de synagoge bij het huidige Jonas Daniël Meyerplein was het tastbare resultaat van het feit, dat de Spaanse en Portugese joden, die onder druk van de Inquisitie naar onder andere de Republiek waren gekomen, in Amsterdam wortel begonnen te schieten. Amsterdam werd hun permanente woonplaats. De auteur besteedt onder meer aandacht aan het prestige, dat de Amsterdamse gemeente genoot, aan de verhouding tot het wereldlijke bestuur (Holland en Amsterdam), de verhouding tot de hervormde kerk en de contacten met de Hugenoten.