Honderd jaar vrouwen in de politiek (2019-2)

In 2017 vierde Nederland een politiek jubileum: de Grondwetsherziening van 1917 voorzag mannen boven de 25 jaar van algemeen kiesrecht en verving het districtenstelsel door evenredige vertegenwoordiging. 2019 markeert opnieuw een belangrijk moment in de Nederlandse politieke geschiedenis: dit jaar is het honderd jaar geleden dat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht kregen. Dat wordt op allerlei manieren herdacht, onder andere in de vorm van symposia, tentoonstellingen en boeken. En nu met een Holland-themanummer. Bestel hier nummer 2019-2!