De nieuwe middeleeuwen (2017-4)

REDACTIONEEL Holland in de late middeleeuwen: oude geschiedenis, nieuwe invalshoeken

CLAUDIA FRIS Preken en Boerden. Humor in de sproken van Willem van Hildegaersberch

PATRICK NAAKTGEBOREN Hoe dichter bij Dordt… Stadsplanning in laatmiddeleeuws Dordrecht

ROMBERT STAPEL Holland rond 1500: een geografische verkenning van de Enqueste (1494) en Informacie (1514)

AD TERVOORT Topstuk: De Gregoriusmis

ANNA DLABACOVÁ Beeldessay: Lezen in kleur. Het Hollandse gedrukte boek in de overgangsperiode van handschrift naar druk

CARIN GAEMERS Column: Game of Thrones in Nederland 

SIGNALEMENTEN

bestel

2017-4


Hollandse krijgsgevangenen (2017-3)

REDACTIONEEL Hollandse krijgsgevangenen

RONALD DE GRAAF Krijgsgevangenen in middeleeuws Holland

GIJS ROMMELSE Engelse krijgsgevangenen in de Republiek in de 17de eeuw

JEROEN TER BRUGGE ‘Mishandeld, uitgeschud, geklonken aan de keten’. De kaping van VOC-schepen en het lot van de opvarenden in de Franse Tijd

WIM KLINKERT ‘Duitsche krijgsgevangenen te Amsterdam!!!’ Internering in Noord- en Zuid-Holland, 1914-1918

JELMER ROTTEVEEL Duitse krijgsgevangenen in de meidagen van 1940

JAN P. VAN DE VOORT Topstuk: De waarschuwingsreis van Jacob van der Wint, 1780

CARIN GAEMERS Tijdingen: Duitse krijgsgevangenen in Nederland

FRANK DE HOOG Uithoek: Wieringen

bestel

2017-3


Denken over het vaderland (2017-2)

REDACTIONEEL Grenzen aan het vaderland

LOTTE JENSEN Denken over het vaderland: theorie en praktijk

KIMBERLEY VAN GELDEREN Tussen eendracht en vrijheid. De precaire positie van de stadhouder omstreeks 1650

SANNE WIRKEN Jan Kluit en Hendrik Moerings. Media en identiteit in de Republiek, 1747-1800

ANNE PETTERSON Topstuk: Nederland te koop: de Grand Tour van een Amsterdams lepeltje

DENNIS BOS Beeldessay: ‘Gaat dat zien!’ Rode kritiek op het Oranjecircus

LIA VEERMAN Uithoek: Klederdracht, klompen en paling

bestel

2017-2


Holland onder water (2017-1)

REDACTIONEEL Holland onder water 

FRITS DAVID ZEILER Mirakels water. Overstromingen en herinneringscultuur in Noord-Kennemerland

HARM PIETERS Herinneren en vergeten van een watersnood in Holland: de overstroming van 1825

MARGRIET DE ROEVER De laatste doorbraak van de Zuiderzee: de watersnoodramp van januari 1916 in Noord-Holland

FRANK DE HOOG Topstuk: Koeien in de kerk

JACQUES LAUREYS Beeldessay: Surrealisme in de fotografie van de watersnood van 1916

SIGNALEMENTEN

ARJAN NOBEL Uithoek: Strijensas 

bestel

2017-1