Nieuwste nummer: Het ontstaan van het graafschap Holland

Redactioneel | Het ontstaan van het graafschap Holland
Naar een multidisciplinaire benadering

Historisch onderzoek van middeleeuws Holland vóór het jaar 1200 wordt sterk beperkt door de beschikbaarheid van bronnen. Traditioneel richtte het onderzoek zich op de paar oorkonden die uit die periode zijn overgeleverd, plus wat fragmenten uit (buitenlandse) kronieken en annalen.

De belangstelling van historici ging daarbij lange tijd uitsluitend uit naar politieke geschiedenis. De weinige schriftelijke bronnen waarover zij beschikten, waren ook daarvoor nauwelijks toereikend. Toch konden historici op basis van deze bronnen wel uitspraken doen over de heersers van dat land: de graven van Holland, waardoor de geschiedschrijving van Holland tussen 1000 en 1200 grotendeels samen kwam te vallen met de historie van de grafelijke dynastie.

De laatste decennia is de aandacht voor de vroege geschiedenis van Holland enigszins in de marge terechtgekomen, omdat de belangstelling van historici verschoven is naar andere typen geschiedschrijving dan uitsluitend politieke en dynastieke geschiedenis. Maar er is een kentering gaande! Een multidisciplinaire bestudering van de vroege geschiedenis van Holland en het integreren van de onderzoeksresultaten van historische geografie, archeologie en schriftelijk bronnenonderzoek hebben al veel nieuwe kennis opgeleverd. Lees alles hierover in het nieuwste nummer van Holland!

Getagd met ,