Jaargang 47 – 2015

Politieke verbeelding (2015-4)

REDACTIONEEL

IRENE GEERTS ‘Even liefelijke als doeltreffende propaganda’. Strijden voor het vrouwenkiesrecht met de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’

MARIO DAMEN Piëteit of propaganda? Glasschenkingen in het graafschap Holland in de late middeleeuwen

DUCO HELLEMA Verbeelding aan de macht? De turbulente jaren zeventig

AD VAN DER ZEE en GIJS ROMMELSE Beeldessay: Politieke verbeelding in Holland

LUC PANHUYSEN Column: De Hollandse Tuin

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Koninginnensoep

2015-4


Overleven in Holland (2015-3)

REDACTIONEEL

JESSICA DIJKMAN Het dagelijks brood. Omgaan met voedseltekorten op het platteland van Holland, 1500-1700

JEANNETTE KAMP en ARIADNE SCHMIDT See you in court? Recht en rechtsgebruik door ongehuwde moeders in Holland en Duitsland in de vroegmoderne tijd

OWEN LAMMERTINK Kwetsbare vrouwen of sterke moeders? De kwetsbaarheid van ongehuwde en gehuwde moeders in het 19de-eeuws Amsterdam

ANIEK X. SMIT Beeldessay: ‘Life with the Dutch Touch’ Internationale vrouwenclubs tussen cultuurbehoud en integratie in naoorlogs Den Haag

CORINNE BOTER Column: Leedvermaak

FRANK DE HOOG Topstuk: De tabaksrookklisteer. Tot redding van de drenkeling

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Kampbrood van Lies Cosijn-Thomas uit het vrouwenkamp Bankinang

2015-3


Dorpse bedrijvigheid (2015-2)

REDACTIONEEL

MARCEL IJSSELSTIJN Feiten, verhalen, beelden en het grotere geheel. Een beknopte historiografie van de Hollandse dorpsgeschiedenis

JACO ZUIDERDUIJN Het dorp: wie weet nog hoe het was? Ondernemende plattelanders vertellen over hun leven in Rijnland, ca. 1540

CARIN GAEMERS Vooruitboeren. De ongeschreven geschiedenis van een zelfkazende boerin in de Krimpenerwaard

ANTON SCHUURMAN Reviewessay: Industrialisatie in een dorps landschap

KARIN LURVINK Topstuk: Zilveren gelegenheidstroffel

ARIE VAN DER SCHOOR Column: Dorps- en plattelandsgeschiedenis: what’s in a name?

SIGNALEMENTEN

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Nieuwjaarsrolletjes van tante Dika

2015-2


Orde en Wanorde (2015-1)

REDACTIONEEL

MARCO MOSTERT 1250: De overeenkomst tussen de abt van Egmond en zijn pachters te Schagen. Een episode in het slepende conflict tussen de Kennemers en de Westfriezen?

BEATRICE DE GRAAF De ordeverstoorder in beeld. Praktijken van herkenning en registratie in de 19de eeuw

GUUS MEERSHOEK De politie en de geweldsexplosie begin jaren tachtig

GIJS ROMMELSE en JOS SMEETS Beeldessay: ‘Tot handhaving van de rust, en beteugeling van de kwaadwilligen.’ Politionele ordehandhaving in de Hollandse geschiedenis

ERNST HIRSCH BALLIN Column: Recht en orde

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Eten van Moeder Aarde

2015-1