Jaargang 11 – 1979

Historisch Tijdschrift Holland 1979-5

H. SARFATIJ Archeologische kroniek van Holland 1978

P.J. WOLTERNG Archeologische kroniek van Noord-Holland 1978

H.A. DIEDERIKS en R.C. VAN EYCK Twee Leidse volksbuurten in de dertiger jaren. Een vergelijkend onderzoek met behulp van ‘oral history’

C.H. VOORHOEVE Waar woonde Spinoza in Voorburg?

BOEKENNIEUWS

ACTUALITEITEN

1979-5


Historisch Tijdschrift Holland 1979-4

J.P. GEUS Steenfabricage in westelijk Westfriesland

C.H. SLECHTE Overzicht van inventarissen van Hollandse archieven verschenen in 1978

J.H. MAKKINK Technisch Tentoonstellingscentrum TTC

BOEKENNIEUWS

ACTUALITEITEN

1979-4


Historisch Tijdschrift Holland 1979-3

H.A. VAN FOREEST Het Huis van Foreest te Koudekerk aan de Rijn

J. BELONJE Hertenjacht in Noord-Kennemerland

ROB RENTENAAR en ELLEN PALMBOOM Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1978 (met aanvullingen uit voorgaande jaren)

BOEKENNIEUWS

ACTUALITEITEN

1979-3


Historisch Tijdschrift Holland 1979-2

TEN GELEIDE

J.L. VAN DER GOUW Lofrede

C. HOEK Het Sint Maartensrecht bij Delft

ROB RENTENAAR Rockanje een vernoemingsnaam?

JAAP KRUISHEER De jaarstijl van de stad Dordrecht in de 13e eeuw

H.M. BROKKEN De creatie van baanderheren door de graven Willem IV en Willem V

H. ENNO VAN GELDER Koopmansgeld, goed geld, gouden geld

J. HOF Muntevaluatie in het Egmonds abdijarchief

P.J. MEIJ De laatste Arkels tussen Holland en Gelre

R. HUYBRECHT ‘Ruerende van de limiten van Goylant’

J.L. VAN DER GOUW Van elck claf dat heylich misse leest

ELISABETH C.M. LEEMANS-PRINS De Hoorn van Oranje

H. BORDEWIJK De aanleg van de Bierkade. Een stukje Haagse stadsuitbreiding in het begin van de 17de eeuw

I.H. VAN EEGHEN Linnaeus’ ‘Genera Plantarum’ in Holland

J.H. ROMBACH Hollandse Heren in Den Haag

F.W.J. SCHOLTEN Een kaart van de Hollandse waterlinie van Pieter Adriaanszoon Ketelaar

F.J.M. OTTEN Haarlem, een ‘verwijderde hoofdplaats’

A.G. VAN DER STEUR W.C.H. Machen (1860-1935), de eerste geschiedschrijver van Warmond

1979-2


Historisch Tijdschrift Holland 1979-1

A. VAN BRAAM Een stadsbestuur in wording

J.E.J. GESELSCHAP Binnenscheepvaart door Gouda in de 17de en 18de eeuw

J.R. PERSMAN ‘Men is van mening dat Noord-Holland de mooiste vrouwen voortbrengt’ Een rapport over het leven van de Hollanders, uitgebracht door het Franse bestuur in 1812/1813

BOEKENNIEUWS

ACTUALITEITEN

1979-1