Jaargang 1 – 1969

Historisch Tijdschrift Holland 1969-6

J.L. VAN DER GOUW Afscheid G.J. Lugard, gemeentearchivaris van Schoonhoven

C. HOEK Den Briel en Maerlant

A.M. VAN DER WOUDE Wie wil helpen? Project analfabetisme

MEDEDELINGEN en AGENDA

PUBLICATIES van G.J. Lugard, gemeentearchivaris van Schoonhoven

1969-6


Historisch Tijdschrift Holland: Stedennummer 1969-4/5

C. VAN DE KIEFT Inleiding

Th. E. JENSMA Dordrecht

J.J. TEMMINCK Haarlem

W. DOWNER Leiden

P.H.J. VAN DER LAAN Amsterdam

J. FOX Gorinchem

BIJLAGE

1969-4/5


Historisch Tijdschrift Holland 1969-3

P.J. WESTERDIJK en J. FOX Het inrijhek van de Ridderhofstad Holy

A.G. VAN DER STEUR Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen

J. GESELSCHAP Een landmatenprobleem: De verhouding tussen gaarde en roede

BOEKENNIEUWS

ARCHIEFNIEUWS

MEDEDELINGEN

AGENDA

1969-3


Historisch Tijdschrift Holland 1969-2

J.HOF Wie was Willem Procurator?

C. VAN DE KIEFT In Memoriam Mr. S.J. Fockema Andreae 1904-1968

H. SARFATIJ Kasteelbouw en –bouwers in Holland (II)

ARCHIEFNIEUWS

BRONNENPUBLICATIES

BOEKENNIEUWS

AGENDA

VRAAG EN AANBOD

1969-2


Historisch Tijdschrift Holland 1969-1

TEN GELEIDE

A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT Boerhaaveherdenking 1668-1968. Bijeenkomst te Leiden en te Voorhout

A.J.F. GOGELEIN De tentoonstelling van het leven en werk van Herman Boerhaave (1668-1968

J. GESELSCHAP Gouda’s Glashuis

H. SARFATIJ Kasteelbouw en –bouwers in Holland (I)

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

VERENIGINGSNIEUWS

1969-1