De Scriptieprijs Historisch Tijdschrift Holland 2009 is toegekend aan Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) voor haar scriptie “De oude geusen teghen de nieuwe geusen”. Over de dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand.

Lees het artikel van Carolina Lenarduzzi over de dynamiek van het oorlogsverleden in Holland 42:2 (2011)

Juryrapport

Carolina Lenarduzzi onderzoekt aan de hand van pamfletten de toe-eigening van het oorlogsverleden tijdens het twaalfjarig bestand en de rol die dit speelde in de vereniging van de Republiek. Haar onderzoek naar de dynamiek van collectieve herinnering in de vroegmoderne tijd is niet alleen theoretisch gefundeerd, maar ook origineel en vernieuwend. Gecombineerd met een prettige schrijfstijl en een goede argumentatie blinkt de bekroonde scriptie in alle aandachtspunten van de jury uit: wetenschappelijk belang, argumentatie, originaliteit, verzorging en verhouding tot het concept ‘Holland’. De scriptie van Lenarduzzi is een sprankelend werk dat niet alleen een waardevolle academische bijdrage levert, maar tevens een interessante reflectie biedt op wat ‘Holland’ is.

Shortlist: Eervolle vermeldingen

De jury wil nadrukkelijk een eervolle vermelding meegeven aan de auteurs van de twee andere scripties die behoorden tot de shortlist: Ralf Bovers (Universiteit Utrecht) en Winnie de Keizer (Open Universiteit). Bovers laat met Government-Market Interaction: Holland’s Loan Issuing Policy during the Dutch War zien dat hij op uiterst gedegen wijze eigen onderzoek met relevante academische literatuur bij elkaar weet te brengen in een lijvig, maar goed geschreven Engelstalig betoog. De Keizer toont met haar scriptie Voor een beter filmklimaat. De geschiedenis van Stichting Filmhuis Delft in het licht van de modernisering van Nederland van 1974 tot heden haar vermogen om een omvangrijk en gedetailleerd onderzoek naar een tegelijk levendig en theoretisch onderwerp op heldere wijze te presenteren.

Inzendingen: Breed en veelkleurig palet

De scripties van Bovers, De Keizer en winnaar Lenarduzzi werden verkozen uit een verzameling dertien overwegend goede en interessante inzendingen. Een breed en veelkleurig palet aan studies: van de geschiedenis van film en bioscoop tot pedagogiek in weeshuizen, van hemelverschijnselen en natuurrampen tot Hollandse en Westfriese graven, van institutionele economie tot stedelijke oproeren. Stuk voor stuk interessante geschiedenissen, die vanuit diverse invalshoeken de geschiedenis in of van Holland belichten.

Ondanks de sterke concurrentie heeft de jury met volle overtuiging besloten de Holland Scriptieprijs 2009 toe te kennen aan de Bachelorscriptie van Carolina Lenarduzzi over de dynamiek van het oorlogsverleden in de Repuliek, geschreven onder begeleiding van prof. dr. Judith Pollman (Universiteit Leiden).