Jaargang 43 – 2011

Sport in HollandSport in Holland (2011-4)

GIJS ROMMELSE en JOHAN SEPERS ADO Den Haag. De club en de samenleving, 1905-2011

DANIËL REEWIJK Het spel, de regels en een code. De Nederlandse kennismaking met cricket en voetbal, 1847-1870

CEES ZEVENBERGEN Rotterdam Voetbalstad nummer 1

ROEL POTS Erfgoedcollecties in de etalage. Over geschiedenis van en in Zuid-Holland

CARIN GAEMERS Tijdingen: De meeuw van Rotterdam

ARJAN NOBEL Topstuk: De discus van Fanny Blankers-Koen

CHRISTIAAN BOCHOVE en GIJS ROMMELSE Beeldessay: Hollandse sporten in de Kleine IJstijd

MARTIJN MEDEMBLIK Column: ‘Eeuwige tweede’ en toch de allerbeste

bestel 2011-4


Holland in de wereldHolland in de wereld, de wereld in Holland (2011-3)

REDACTIONEEL Werelds worden

WILLEM FRIJHOFF Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt

KAREL DAVIDS Van Leiden naar de wereld. Een microgeschiedenis van de global turn in de Nederlandse geschiedschrijving

JEROEN DUINDAM Vergelijking als maatstaf

ENNE KOOPS ‘Zuid-Ontario herinnert mij op slag aan Drenthe’. De religieuze identiteit van Nederlandse landverhuizers in Noord-Amerika

FENNEKE SYSLING Ogen van ver. Antropometrie in de koloniën en de polder

PETER SIJNKE Hits uit Holland. Hollandse popmuziek rond 1970 in internationaal perspectief

SANDRA SMETS Het turbulente leven van Lotte Stam-Beese. Een Pools-Duitse architect in Nederland

ANNE-KATRIN EBERT Van ‘vélocipèdeeren’ naar fietsen. De fiets als vehikel voor de constructie van een Nederlandse identiteit

SANNE MUURLING Een schatkamer in Europa. Koffie, thee en porselein in de Hollandse materiële cultuur

EWALD VANVUGT Nationale catechismus in de 21ste eeuw. Nederland in de wereld en hoe dit tegenwoordig wordt herinnerd

TIM TOORNVLIET Inburgeren in anderhalf uur. Waarom de televisie van Holland houdt

Tijdingen: Holland en China

Hollanders in de wereld: Ervaringen van Nederlandse historici in het buitenland

PAUL VAN DE LAAR Column: De wereld zonder Dutch values

bestel 2011-3


Goed/Fout (2011-2)

CAROLINA LENARDUZZI ‘De oude geusen teghen de nieuwe geusen’. De dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand

JASPER VAN DER STEEN Goed en fout in de Nederlandse Opstand

JOSJE DAMSMA Los van ‘nieuw fout’ en ‘grijs’: de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog

MARIANNE EEKHOUT De kogel in de kerk. Herinneringen aan het beleg van Haarlem, 1573-1630

DAAN DE LANGE Metamorfose: Van Heutszmonument wordt Monument Indië-Nederland

Boekbesprekingen

2011-2


Holland Historisch Tijdschrift (2011-1)

PEPIJN BRANDON en KARWAN FATAH-BLACK ‘De Oppermagt des Volks’. Radicale democraten in Leiden tussen nationaal ideaal en lokale werkelijkheid (1795-1797)

JACO ZUIJDERDUIJN Schuiven, schenken, strooien, of sparen? Het gebruik van rekenpenningen in de 16de eeuw

GIJS ROMMELSE Een invasie op de Hollandse kust? Een kritische kanttekening bij de geschiedschrijving van het Rampjaar 1672

CARIN GAEMERS Tijdingen: Denkend aan Holland

MARCEL IJSSELSTIJN Metamorfose: Schaatsen in de stad

Boekbesprekingen

2011-1