Jessica den Oudsten

Jessica den Oudsten is promovendus aan de Radboud Universiteit en gastonderzoeker bij het Huygens Instituut. Ze is gespecialiseerd in vroegmoderne maritieme geschiedenis en migratiegeschiedenis. Haar onderzoek richt zich op de sociale mobiliteit van nakomelingen van immigranten in Amsterdam tussen 1660 en 1811. Daarnaast is ze werkzaam als datacurator bij Stadsarchief Amsterdam. Ze is coauteur van het boek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Over Jochem Matthijs en Coenraad Smitt.

Website

Radboud Universiteit Nijmegen