Over Holland

Holland Historisch Tijdschrift is een eigentijds, modern en rijk geïllustreerd historisch tijdschrift voor een breed publiek.

Hollandse geschiedenis

Holland neemt de lezer mee naar boeiende aspecten uit Hollands veelbewogen geschiedenis. Ook is het tijdschrift een podium voor de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek. Naast academische bijdragen biedt de redactie prikkelende journalistieke stukken. Holland verrast door zijn frisse kijk op de historische actualiteit en cultuur.

Onbegrensde blik

Holland houdt niet op bij zijn gewestelijke grenzen. Wie Hollands regionale ontwikkelingen wil begrijpen, moet openstaan voor de wereld daarbuiten. Dit tijdschrift laat bij uitstek zien hoe regionale geschiedenissen met bovengewestelijke, nationale en internationale ontwikkelingen verbonden zijn. Van de Republiek tot de Randstad en van Amsterdam tot New York: global meets local in Holland.