Nieuwe recensie – In Leiden moet het anders

Bijna 20 jaar geleden liet schrijver en journalist Kees Slager in Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP zien dat de Socialistische Partij (SP) in de Noord-Brabantse industriestad snel een stevige voet aan de grond wist te krijgen. In het recent verschenen boek In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling, 1970-1982 maakt Bart van der Steen duidelijk dat de succesvolle geschiedenis van de Osse SP niet in alle opzichten representatief is voor andere steden. Aan de hand van een particulier archief van twee Leidse SP-leden, krantenartikelen en interviews met betrokkenen gaat Van der Steen na hoe de afdeling in de Zuid-Hollandse stad zich in de jaren zeventig ontwikkelde. De recensie van Fons Meijer over dit boek leest u hier.

Getagd met

Schimmige zaken in Holland (2019-3)

Het economische succes van het gewest Holland kent keerzijdes. Voor deze schaduwkanten is de laatste jaren steeds meer wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht. In Holland 2019-3 werpt de redactie licht op deze schimmige zaken in Holland. Zo wordt in dit nummer uitgebreid stilgestaan bij de 18de-eeuwse slavenverzekeringen. Hoewel de particuliere slavenhandel in die periode steeds meer een Zeeuwse aangelegenheid was, laat Karin Lurvink aan de hand van verzekeringsdocumenten zien dat het verzekeren van slavernij in de tweede helft van de 18de eeuw juist een Hollandse zaak werd.

Lees meer ›
Getagd met

Nieuwe recensie – Synodestad

In augustus 2018 startte de officiële herdenking van 400 jaar Dordtse Synode. Symposia, tentoonstellingen en publicaties besteedden aandacht aan de Nationale Synode die in 1618-1619 gehouden werd om het religieus conflict tussen de remonstranten en contra-remonstranten te beslechten. In zijn publicatie Synodestad gaat Fred van Lieburg in op deze memorabele gebeurtenis. Volgens recensent Jos de Weerd beantwoordt de hoogleraar religiegeschiedenis feilloos aan het gestelde doel om een nieuw verhaal over de synode van Dordrecht te vertellen als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de context van een internationale godsdienststrijd: ‘De Synodestad is boeiend, maar evengoed fundamenteel.’ Lees hier de volledige recensie.

Getagd met
Top