Nieuwe recensie – Synodestad

In augustus 2018 startte de officiële herdenking van 400 jaar Dordtse Synode. Symposia, tentoonstellingen en publicaties besteedden aandacht aan de Nationale Synode die in 1618-1619 gehouden werd om het religieus conflict tussen de remonstranten en contra-remonstranten te beslechten. In zijn publicatie Synodestad gaat Fred van Lieburg in op deze memorabele gebeurtenis. Volgens recensent Jos de Weerd beantwoordt de hoogleraar religiegeschiedenis feilloos aan het gestelde doel om een nieuw verhaal over de synode van Dordrecht te vertellen als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de context van een internationale godsdienststrijd: ‘De Synodestad is boeiend, maar evengoed fundamenteel.’ Lees hier de volledige recensie.

Getagd met

Nieuwe recensie – De Hongerwinter complex samenspel van factoren

“Door treffende citaten uit ooggetuigenverslagen en interviews weet De Zwarte bovendien het grote verhaal over de hongerwinter een gezicht te geven en voor de lezer dichtbij te brengen.”  Marleen van den Berg las voor ons ‘De Hongerwinter’ van Ingrid Zwarte. Lees hier de recensie over dit boek.

Nieuwe recensie – De boekhandel van de wereld

Met De boekhandel van de wereld. Drukker, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw  leveren Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen een noodzakelijke bijdrage aan de Europese cultuurgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het Nederlandse drukkerswezen in het bijzonder. Benieuwd waarom? Lees hier de recensie van Trude Dijkstra, Meertens Instituut KNAW.

Honderd jaar vrouwen in de politiek (2019-2)

In 2017 vierde Nederland een politiek jubileum: de Grondwetsherziening van 1917 voorzag mannen boven de 25 jaar van algemeen kiesrecht en verving het districtenstelsel door evenredige vertegenwoordiging. 2019 markeert opnieuw een belangrijk moment in de Nederlandse politieke geschiedenis: dit jaar is het honderd jaar geleden dat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht kregen. Dat wordt op allerlei manieren herdacht, onder andere in de vorm van symposia, tentoonstellingen en boeken. En nu met een Holland-themanummer. Bestel hier nummer 2019-2!

Top