Winnaar scriptieprijs 2017 bekend!

Met plezier maken wij bekend dat de Holland scriptieprijs 2017 is toegekend aan Cas van Rossum (Universiteit Groningen) voor zijn scriptie, De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832).

De jury is onder de indruk van het omvangrijke en gedegen onderzoek dat hij heeft gedaan naar de geschiedenis van de buitenplaatsen rondom Dordrecht. Hij legt daarbij consequent verbanden tussen allerlei sociaal-economische processen (zoals de aristocratisering van de Hollandse regentenklasse) en de ontwikkeling van het Hollandse landschap, waarmee hij op overtuigende wijze laat zien hoe zinvol dit soort geschiedkundig onderzoek kan zijn.

Het gehele juryrapport kunt u hier lezen.