Verwacht

Open nummer (2019-4)

Holland 2019-4 is niet gebonden aan een overkoepelend thema, waardoor er ruimte is voor een keur aan diverse aansprekende verhalen over het verleden van Holland. Dit keer onder meer artikelen over de 16de-eeuwse handelsnetwerken in Enkhuizen, de succesvolle onderneming van de gebroeders Keur in Dordrecht in de 17de eeuw en de houding van Hollandse stadsbesturen ten opzichte van leprozen.

Nog niet verschenen. Beschikbaar december 2019.