Jaap de Haan

Jaap de Haan (1977) is leraar geschiedenis op een lyceum in Amsterdam. In 2022 promoveerde hij op een onderzoek naar drie Hollandse raadpensionarissen in de zeventiende eeuw: Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en Gaspar Fagel. Naast redactielid is hij recensieredacteur van Holland.