Frank de Hoog

Frank de Hoog (1990) is conservator van Museum Vlaardingen en gastconservator bij het Haags Historisch Museum. Het dagelijks leven van de gewone burger in de vroegmoderne tijd op politiek, cultureel en religieus gebied heeft zijn belangstelling.

Holland is voor hem de ideale manier om zijn interesse voor de lokale geschiedenis met een breed publiek te delen. Naast het redacteurschap onderhoudt Frank de Facebook-pagina van het tijdschrift.

In zijn vrije tijd bezoekt hij graag het theater of gaat hij met de fiets erop uit.

Op LinkedIn

LinkedIn