Christiaan Veldman

Christiaan Veldman is junior conservator middeleeuwen bij Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hij studeerde middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Voor beide vakken behaalde hij ook de eerstegraads lesbevoegdheid. In 2017 won hij de NRO-onderwijsprijs met onderzoek naar identiteit van leerlingen en geschiedenisonderwijs. In 2011 won hij in Gouda de Ignatius Walvisprijs voor onderzoek naar het einde van de Goudse kloosters. Zijn specifieke aandacht heeft religiegeschiedenis en de kunst van het christendom. 

In zijn vrije tijd bezoekt hij graag musea of is hij erop uit in de natuur. 

Op LinkedIn

LinkedIn