Langs Hollandse straten (2020-2)

12.50

‘Onze geschiedenis ligt op straat’ is een uitspraak die stadsgidsen graag herhalen tijdens hun historische wandelingen. En gelijk hebben ze: wie er oog voor heeft, ziet in het stedelijk landschap talloze sporen van het verleden. De laatste jaren zijn gidsen zich gaan richten op specifieke elementen of gebeurtenissen uit de geschiedenis. In themawandelingen komen deelnemers in aanraking met sporen van bijvoorbeeld het slavernijverleden, de geschiedenis van de Nederlandse letteren of het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zit het met de geschiedenis van de verharde wegen waarover de geïnteresseerden zich verplaatsen? Welke historische verhalen gaan schuil achter de straten die zij inslaan? En wat is de bredere betekenis van die verhalen? Deze vragen staan hier centraal. De invalshoek van dit themanummer is ‘de straat’ als verbindingsstuk tussen thema’s, methoden en verhalen.

Uitverkocht

Categorie:

REDACTIONEEL | Domweg gelukkig, in de Dapperstraat

TIM DE RIDDER | De oudst bewoonde straat van Holland? Archeologisch onderzoek naar de Hoogstraat in Vlaardingen

ANNELEEN ARNOUT | Knooppunt van emoties. De beleving van de Kalverstraat tijdens de late 19de en de vroege 20ste eeuw

PAUL VAN DE LAAR | De Coolsingel: van singel tot city-lounge

HOLLAND BLOC

TIJDINGEN – Merel van der Vaart | De Hoogstraat in Schiedam. Een universeel verhaal over een unieke straat

TOPSTUK – Arjan Nobel | ‘Huissleutels van den Jood’

COLUMN – René Dings | Straatnamen als een geschiedenisboek

SIGNALEMENTEN

NOTEN

OVER DE AUTEURS

UITHOEK – Bert Koene | Een lint in de Zaanstreek