Holland (2019-1)

12.50

De redactie van Holland Historisch Tijdschrift streeft ernaar de Hollandse geschiedenis op een laagdrempelige en aantrekkelijke wijze over het voetlicht te brengen. Ze heeft hierbij een breed geïnteresseerd publiek voor ogen. Tegelijkertijd is het een wens van de redactie om een podium te bieden aan een brede groep onderzoekers die zich bezighoudt met het Hollandse verleden. Of zo’n artikel nu van de hand van een gearriveerde hoogleraar of een enthousiast lid van een heem- kundekring komt, doet niet ter zake zolang het artikel goed in ons tijdschrift past.

De redactie deed medio 2018 een oproep met de vraag: wie wil een artikel insturen voor ons ‘open nummer’? Zo’n nummer heeft dus geen overkoepelend thema. De oproep was niet aan dovemansoren gericht, want er kwam een aantal interessante ideeën en stukken binnen. Eén van de inzendingen heeft geleid tot een artikel in dit nummer. Dit ‘open nummer’ wordt dus bepaald door de interesses van diegenen die iets instuur- den. En wat blijkt: de publieke ruimte is in meer of mindere mate het onderwerp van de bijdragen.

Categorie:

REDACTIONEEL De publieke ruimte in beeld

EDDIE VAN ROON Majesteitsschennis onder koning Willem I. Hoon, laster en smaad in Zuid-Holland tijdens de Belgische Opstand

JOOST KEMPERS Opstaan voor de Leidse arbeider. Toetreding van de SDAP in de Leidse gemeenteraad 1918-1919

PETER BOOTSMA EN CHRISTOPH VAN DEN BELT Stedelijke rivaliteit of economische motieven? Nieuw licht op de fusie tussen de Rotterdammer Kwartetbladen en dagblad Trouw

EELCO BEUKERS Tijdingen: Waterstaatserfgoed: monumenten in de verdrukking?

CHRISTOPH VAN DEN BELT Column: Leids mediafonds

HENK LOOIJESTEIJN Uithoek: De Florissteen in Muiderberg