Het ontstaan van het graafschap Holland (2018-4)

12.50

Categorie:

RIK JANSSEN Voorwoord

REDACTIONEEL Het ontstaan van het graafschap Holland. Naar een multidisciplinaire benadering

DICK DE BOER In de ochtendnevels. De contouren van Holland in perspectief

SJOERD KLUIVING Wind, zee, rivier, veenvorming en de mens. Over de vorming van het natuurlijke landschap van Holland

KEES NIEUWENHUIJSEN Het ontstaan van het graafschap Holland. Twee oude bronnen opnieuw bezien

TIM DE RIDDER Graven naar Holland. Een archeologische invalshoek voor nieuw onderzoek

YVONNE BOS-ROPS Schenkingen, privileges en het ontstaan van een systeem. Hollandse graven en hun archief (889-1299)

PETER ILISCH Hele en halve penningen. De oudste muntslag in Holland

RENÉ PROOS De stoel van Overschie

GILLES DE LANGEN en HANS MOL Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. De uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie

MARCO MOSTERT Onruststokers aan de randen van het Rijk. 1018: Keizer Hendrik II tussen Bolesław Chrobry en Dirk III

WOUTER LINMANS Tijdingen: Een eeuwenoude veldslag in de Broekpolder

TIM DE RIDDER Topstuk: Een kist met gaatjes

AD VAN DER ZEE Beeldessay: De verbeelding van de Slag

PAUL KNEVEL Column: Leve de levende geschiedenis

SIGNALEMENTEN

HENK LOOIJESTEIJN Uithoek: Het Valkhof in Nijmegen