600 jaar Elisabethsvloed (2021-2)

12.50

In november 2021 is het 600 jaar geleden dat de verwoestende Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. Vooral Dordrecht en omgeving werden zwaar getroffen en de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Deze gebeurtenis wordt dit jaar breed in de regio (en daarbuiten) herdacht. Ook Holland komt met een themanummer over dit onderwerp. We gaan na wat de vloed precies zo erg maakte en wat de gevolgen waren en stuiten daarbij op belangwekkende overeenkomsten met waterbeheer in onze eigen tijd. We besteden ook aandacht aan de kansen die een stormvloed biedt. Amsterdam heeft er zelfs zijn ontstaan aan te danken! In Holland Bloc bespreken we een komende tentoonstelling in het Dordrechts Museum, het wiegje van Beatrix, hoogwatervluchtelingen in Cillaarshoek en stellen we de vraag hoe Holland er in het jaar 2621 uit zou kunnen zien. Steken de torenflats van Rotterdam dan nog net boven water uit?

 

Inhoudsopgave

Redactioneel | De Sint-Elisabethsvloed, 1421-2021

Henk ‘t Jong | Hoog water. Oorzaken en gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed

Ranjith Jayasena | Amsterdam, van stormvloeden tot stad

Rombert Stapel | Reconstructie van de Grote Waard, 1421

Willem van der Ham | De Biesbosch, bakermat van de Hollandse Waterstaat

Holland Bloc

Tijdingen – Ad van der Zee | Dordrecht als toevluchtsoord voor slachtoffers van watersnood. Tentoonstelling in het Dordrechts Museum over de heilige Elisabeth.

Column – Hans Renes | 821 – 1421 – 2021 – 2621

Topstuk – Henk Looijesteijn | Anno 1421. De wonderbaarlijke redding van een kind tijdens de Sint-Elisabethsvloed

Noten

Over de auteurs

Uithoek – Arjan Nobel | Cillaarshoek

 

Categorie: