Oproep voor artikelen

In de vijftig jaar dat Holland Historisch Tijdschrift bestaat, heeft het met zijn lezerspubliek altijd een nauwe band gehad. Dat kwam tot uiting in het hoge percentage trouwe abonnees, maar ook in het feit dat lezers regelmatig artikelen inzonden voor publicatie. Holland is een tijdschrift voor én door lezers. Dit waardevolle aspect willen wij de komende jaren graag versterken en uitbouwen.

Vernieuwend onderzoek

Het wemelt in Holland van de initiatieven op het gebied van de regionale en lokale geschiedenis. Spannend historisch onderzoek is beslist niet voorbehouden aan academici: ook leden van historische verenigingen, museummedewerkers, freelancehistorici en erfgoedprofessionals doen veel en goed werk. Tal van universitaire scripties en dissertaties gaan over aspecten van de Hollandse geschiedenis, maar daarnaast wordt ook onderzoek gedaan voor tentoonstellingen, herdenkings- en jaarboeken, erfgoedroutes en onderwijsprogramma’s – en niet te vergeten: puur ter bevrediging van de nieuwsgierigheid naar het verleden van eigen dorp, stad of streek.

Oproep voor artikelen

De redactie van Holland wil graag in contact komen met iedereen die zulk onderzoek doet en daarover zou willen publiceren. De laatste jaren waren alle nummers van Holland themanummers. Daardoor was er weinig ruimte voor onderzoek dat buiten de thema’s viel. Die beperking willen wij met ingang van de eerste aflevering van jaargang 2019 wegnemen door geregeld nummers uit te brengen zonder thema. Daarin zal ruimte zijn voor een bonte verscheidenheid aan bijdragen, van gedegen overzichtsartikelen over centrale vraagstukken uit de Hollandse geschiedenis tot meer verkennende bijdragen over verrassende, regionale of (inter)lokale onderwerpen. Als het maar interessant en inspirerend is voor onze brede lezersgroep. Een andere randvoorwaarde is dat het gaat om goed en verantwoord onderzoek, want uiteraard willen wij niet tornen aan de kwaliteit van het tijdschrift.

Inzenden

Wilt u in Holland publiceren? Stuur dan vóór 15 mei 2018 (nr. 2019-1) een korte opzet van uw artikel naar redactiesecretaris Sanne Muurling (info@tijdschrifholland.nl). Wij zien ernaar uit om op deze wijze, met uw hulp, ook de komende jaren een zinvol en prikkelend tijdschrift te maken.